تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۷
۰
 
تشکیل دیوان عدالت شهری تا پایان دوره شورای پنجم
 
کمیته بودجه و نظارت وظیفه بررسی و نظارت بر حُسن اجرای بودجه و فعالیت های شهری دارد، بر این اساس تلاش کردیم با تیمی جوان در تعامل با جامعه حسابداران رسمی و ...‌. بتوانیم وظیفه خود را انجام دهیم.
Share/Save/Bookmark
بلدیه | عضو شورای شهر تهران ازتشکیل دیوان عدالت شهری تا پایان دوره شورای پنجم خبر داد.

 اولین نشست خبری کمیسیون برنامه و بودجه در سال ۹۷ با حضور مجید فراهانی، مرتضی الویری، سید حسن رسولی و محمود میرلوحی برگزار شد. در این جلسه مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی به ارائه گزارش یک ساله این کمیته پرداخت.

مجید فراهانی، در جریان اولین نشست خبری کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به نقش رسانه ها در فرآیند شفاف سازی گفت: اصحاب رسانه نقش مهمی در بهبود و انعکاس فعالیت شوراهای شهر دارند و اگر طیف حرفه ای رسانه های حوزه شهری نبود، وضعیت انعکاس شورای شهر کمرنگ بود و لازم می دانم از همه این عزیزان تشکر کنم.
وی افزود: کمیته بودجه و نظارت وظیفه بررسی و نظارت بر حُسن اجرای بودجه و فعالیت های شهری دارد، بر این اساس تلاش کردیم با تیمی جوان در تعامل با جامعه حسابداران رسمی و ...‌. بتوانیم وظیفه خود را انجام دهیم.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در رابطه با فعالیت های این کمیته طی سال گذشته بیان کرد: ارزیابی و تدوین بودجه ۹۷ با همکاری شهرداری جزو وظایف ما بود که راهبردهای اساسی آن با پیشنهادات شهرداری انجام و بحث و بررسی این بودجه با همکاری سایر کمیسیون ها نهایی شد.
فراهانی تصریح کرد: تلاش های زیادی برای ایجاد شفافیت در ارزیابی برنامه ریزی و نظارت مالی داشته ایم، از این رو انتخاب حسابرسان مناطق به شکل شفاف و چند مرحله ای و با اعلام در روزنامه انجام شد و طی آن رقابت واقعی شکل گرفت که قیمت شکنی نسبت به سالهای گذشته صورت گرفته و حسابرسان خبره‌تر وارد پروسه شدند
 وی ادامه داد: همچنین ذیحسابان منتخب شورا قبل خرج و حین خرج در مناطق مستقر شدند که مراحل انتخاب آن با دقت صورت گرفت و به تصویب شورای شهر رسید.
 فراهانی افزود: فرایند انتخاب ذیحسابان جهت قبل از خرج و حسابرسان برای بعد خرج به شکل نهادمند صورت گرفت، از این رو نظام نامه انتخاب حسابرس و نظام نامه انتخاب و نظارت بر عملکرد ذیحساب را تدوین کردیم ‌که این دو نهایتا سبب می شود تا گام مهمی برای تشکیل دیوان محاسبات شهری که جزو وعده های ما بوده است برداریم و امیدواریم تا انتهای دوره این دیوان عدالت شهری راه اندازی شود، چرا که پیش نیاز آن ایجاد شده است.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر در رابطه با سایر فعالیت های این کمیته اظهار کرد: گزارش بررسی وضعیت پیشرفت پروژه ها، گزارش بررسی بودجه سال های گذشته و بررسی و نظارت بر بودجه سال ۹۷ اهمیت دارد که در زمره فعالیت های این کمیته مورد بحث و بررسی بوده است.
کد مطلب: 41468
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: دیوان عدالت شهری ، شورای پنجم