تاریخ انتشار : يکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۸
۰
 
گزارش اصلاح ساختار نیروی انسانی شهرداری به شورا ارسال شود
 
بر اساس بند ۸ تبصره ۴ شهرداری تهران مکلف است در جهت چابک سازی ساختار سازمانی شهرداری، سازمانها، شرکت ها و موسسات تابعه از طریق کاهش متوسط ۱۰ درصد واحدهای سازمانی و عناوین شغلی غیر مصوب و پست های سازمانی زائد و غیر ضروری اقدام کند.
Share/Save/Bookmark
بلدیه | نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران, گفت: گزارش اصلاح ساختار و چابک سازی نیروی انسانی در شش ماه امسال به شورا ارسال شود.

 سید حسن رسولی در جلسه امروز شورای شهر تهران در تذکری به معاونت منابع انسانی شهرداری تهران درباره ارائه گزارش عملکرد بندهای تبصره ۴ بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری اظهار کرد: بر اساس بند ۱ تبصره ۴ بودجه، شهرداری تهران مکلف است در جهت ارتقاء بهره وری، اصلاح ساختار سازمانی، متناسب سازی سطوح و عناوین شغلی در چارچوب مفاد ماده ۱۱۷ مصوب برنامه پنج ساله دوم از ردیف اعتباری به شماره طبقه بندی ۶۱۶۱۱۰۳ با عنوان «پرداخت های انتقالی به کارکنان»، در چارچوب مقررات نسبت به بازنشستگی پیش از موعد یا بازخریدی در مجموع معادل شش درصد از نیروی انسانی شاغل غیرکارشناسی واحدها و مناطق (رسمی، ثابت، قراردادی و کارگری) اقدام کند.

وی ادامه داد: بر اساس بند ۸ تبصره ۴ شهرداری تهران مکلف است در جهت چابک سازی ساختار سازمانی شهرداری، سازمانها، شرکت ها و موسسات تابعه از طریق کاهش متوسط ۱۰ درصد واحدهای سازمانی و عناوین شغلی غیر مصوب و پست های سازمانی زائد و غیر ضروری اقدام کند.

خزانه دار شورای شهر تهران تصریح کرد: بر این اساس و در اجرای بند ۳، تبصره ۲۸ «بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران و سازمان ها و شرکت های تابعه» و اصلاحیه آن مبنی بر لزوم ارسال گزارش اجرای مصوبه مذکور هر شش ماه انتظار می رود گزارش اجرای این دو تبصره در نیم سال اول جهت اطلاع به شورای شهر تقدیم شود.
کد مطلب: 41861
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: نیروی انسانی، شهرداری، شورای شهر