تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۹
۰
 
ممنوعیت به کارگیری هم حزبی ها در شهرداری تهران
 
اگر قرار بود چنین پیشنهاداتی بیاید باید بررسی صورت گیرد فی‌البداهه وسط یک طرح نمی‌توانیم یک پیشنهاد دیگر بدهیم باید تمام جوانب رعایت شود.
Share/Save/Bookmark
بلدیه | رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به طرح ممنوعیت به کارگیری بستگان در مدیریت شهری گفت: اگر قرار است بستگان حذف شوند؛ حتی نباید هم‌حزبی‌ها هم در شهرداری پست بگیرند.

محمد علیخانی در خصوص بحث طرح ممنوعیت استخدام بستگان در شهرداری تهرانگفت: این طرح خودمان بود که آن را پیشنهادداده  و امضا کردیم و در کمیسیون نظارت و حقوقی مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: اما یکی از اعضا روز گذشته پیشنهادی داد که ربطی به این طرح نداشت و خواست ممنوعیت استخدام بستگان اعضای شورای شهر هم در این طرح آورده شود. ما معتقد بودیم این پیشنهاد ناقص و نپخته است، شورا خودش قانون دارد و جای همچنین تصمیماتی در خود قانون است.

رئیس کمیسیون حمل ونقل شورای شهر، گفت: اگر قرار بود چنین پیشنهاداتی بیاید باید بررسی صورت گیرد فی‌البداهه وسط یک طرح نمی‌توانیم یک پیشنهاد دیگر بدهیم باید تمام جوانب رعایت شود.

علیخانی گفت: ممکن است یکی بیاید در شهرداری ازدواج کند و به این طریق فامیل شود تکلیف ‌آنها چه می‌شود؟

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر‌ با بیان اینکه حتی اعضای شورای شهر حق ندارد از ماشین‌های شهرداری استفاده کند، گفت: اما در حال حاضر این کار را می‌کنند من حتی مخالف استفاده اعضای شورا از ماشین‌های شهرداری هستم.

وی گفت: ما می‌گوییم اگر قرار است بستگان حذف شود حتی نباید هم‌حزبی‌ها هم در شهرداری پست بگیرند و باید چیزی تصویب شود که تمام این موارد را در برگیرد.

علیخانی با بیان اینکه با اصل طرح ممنوعیت به کارگیری بستگان در مدیریت شهری موافق هستم، گفت: حتی می‌گویم که اعضای شورا حق ندارند از ملزومات شهرداری استفاده کنند.
کد مطلب: 41936
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: علیخانی ، شورای شهر، شهرداری