تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۳۵
۰
 
46 میلیارد تومان از مطالبات متقاضیان صندوق ذخیره کارکنان شهرداری پرداخت شد
 
مطالبات بازنشستگانی که برای دریافت مطالبات خود در صف انتظار به سر می برند تا نیمه مهرماه امسال به 7 میلیارد و 500 میلیون تومان رسیده و بالغ بر 22 میلیارد و 370 میلیون تومان نیز درخواست تسویه سپرده های مازاد پس انداز ارائه شده است.
Share/Save/Bookmark
بلدیه | صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران از ابتدای بهمن سال 96 تا نیمه مهرماه امسال حدود 46 میلیارد تومان از مطالبات اعضای خود را پرداخت کرده است.

 با پیگیری های انجام شده در دوره مدیریتی اخیر که از ابتدای بهمن ماه سال گذشته آغاز شده است، بیش از 45 میلیارد و 889 میلیون تومان از دیون صندوق به کارکنان شهرداری تهران پرداخت شده است.

این گزارش حاکی است از این رقم بیش از 9 میلیارد و 400 میلیون تومان تسویه مطالبات بازنشستگان صندوق بوده است که طبق مقررات در دوره اشتغال به کار 3 درصد حقوق ماهانه آنها به همراه 3 درصد سهم کارفرما به حسابشان واریز شده و با پایان دوره خدمت تقاضای تسویه مبالغ واریزی و سود حاصل از آن را به صندوق ارائه کرده بودند.

بخش دیگر پرداخت های صندوق ذخیره مربوط به سپرده های اختیاری متقاضیان یعنی "مازاد پس اندار"،"زرین "و"آتیه" بوده است که در این بخش نیز بیش از 17 میلیارد و 884 میلیون تومان سپرده مازاد پس انداز ، 18 میلیارد و 393 میلیون تومان سپرده زرین و بیش از 200میلیون تومان سپرده آتیه بنا بر درخواست های ارائه شده تسویه شده است.

بر اساس این گزارش همچنین مطالبات بازنشستگانی که برای دریافت مطالبات خود در صف انتظار به سر می برند تا نیمه مهرماه امسال به 7 میلیارد و 500 میلیون تومان رسیده و بالغ بر 22 میلیارد و 370 میلیون تومان نیز درخواست تسویه سپرده های مازاد پس انداز ارائه شده است.

پیگیری مدیران صندوق برای وصول مطالبات موسسه و به روز رسانی پرداخت های متقاضیان ادامه دارد.
کد مطلب: 42087
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: صندوق ذخیره کارکنان، کارکنان شهرداری، شهرداری تهران