تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۱۵
۰
 
واکنش عضو شورا به طرح الزام شهرداری تهران به انتشار اطلاعات شهرسازی
 
برای مثال من یک شهروندم که کنار ساختمانم تخلفی رخ می‌دهد اما پلاک ثبتی را نمیدانم،چگونه باید از این تخلف آگاه شوم؟
Share/Save/Bookmark
بلدیه | عضو شورای شهر تهران در واکنش به طرح الزام شهرداری تهران به انتشار اطلاعات شهرسازی گفت: این نوع طرح‌ها از رانت و تخلف جلوگیری می‌کنند اما در این بارگذاری‌ها نحوه استفاده شهروند چگونه است؟

 زهرا صدراعظم نوری در واکنش به طرح الزام شهرداری تهران به انتشار اطلاعات شهرسازی گفت: این نوع طرح‌ها از رانت و تخلف جلوگیری می‌کنند اما در این بارگذاری‌ها نحوه استفاده شهروند چگونه است؟

رئیس کمیسیون سلامت شورا گفت: برای مثال من یک شهروندم که کنار ساختمانم تخلفی رخ می‌دهد اما پلاک ثبتی را نمیدانم،چگونه باید از این تخلف آگاه شوم؟
کد مطلب: 42113
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: زهرا صدراعظم نوری ،شورای شهر تهران