1000 واحد آموزشی فرسوده در تهران

خبرگزاری ايسنا , 13 آبان 1397 ساعت 10:23

طبق قانون شهرداری تهران وظیفه دارد که نسبت به ایمن سازی ساختمان‌های ناایمن که احتمال خطر آنها وجود دارد اقدام کنند و بر همین اساس از شهردار تهران درخواست می‌شود که فکری به حال مقاوم سازی و نوسازی مدارس فرسوده کنند.


بلدیه | عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران از شهردار تهران خواست که درمورد وضعیت مدارس ناایمن فکری کند.
 زهرا نژادبهرام صبح امروز در تذکر پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران با بیان اینکه امروز 13 آبان روز دانش‌آموز است، گفت: یکی از حقوق دانش‌آموزان بهره‌مندی از مراکز آموزشی ایمن است.

وی با بیان اینکه 1000 واحد آموزشی فرسوده در تهران وجود دارد که احتیاج به نوسازی، مقاوم سازی و حتی تخریب دارند، گفت: یک چهارم مدارس تهران با این عارضه مواجه هستند.

وی با بیان اینکه عمده مدارس فرسوده در مناطق 9، 10، 11، 12 و 14 قرار دارند، گفت: طبق قانون شهرداری تهران وظیفه دارد که نسبت به ایمن سازی ساختمان‌های ناایمن که احتمال خطر آنها وجود دارد اقدام کنند و بر همین اساس از شهردار تهران درخواست می‌شود که فکری به حال مقاوم سازی و نوسازی مدارس فرسوده کنند.


کد مطلب: 42352

آدرس مطلب: http://www.baladiye.com/fa/doc/news/42352/1000-واحد-آموزشی-فرسوده-تهران

بلديه
  http://www.baladiye.com