درخواست الویری از شهرداری برای رعایت مصوبات شورا درباره‌ ارائه تفریغ بودجه 95

15 آبان 1397 ساعت 10:58

در حال حاضر با محدودیت زمان مواجه هستیم و دراین شرایط باید حسابرس بگیریم. بر همین اساس از شهرداری تهران درخواست می‌کنم که مصوبه‌ شورای شهر تهران را در خصوص تفریغ بودجه به طور کامل رعایت کند.


بلدیه | رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران از شهرداری درخواست کرد تا مصوبات شورای شهر در خصوص ارائه تفریغ بودجه سال 1395 به طور کامل رعایت شود.

 مرتضی الویری در جلسه امروز شورای شهر تهران در تذکری درباره ارائه تفریغ بودجه سال 1395 شهرداری تهران گفت: در جلسه 22 خرداد ماه سال جاری شورای شهر تهران مصوبه‌ای با عنوان تفریغ بودجه سال 1395 شهرداری تهران داشت که در آن تکالیفی را در خصوص انحرافات مساعد و نامساعد عملکرد بودجه سال 95 عنوان شده بود. از جمله نکات درون این مصوبه ارائه گزارش تفریغ بودجه به صورت جامع‌تر و ارائه گزارش تفریغ بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها بود که متاسفانه هیچ یک از این نکات در تفریغ بودجه ارائه شده شهرداری تهران لحاظ نشده است.

وی افزود: قرار بود تا عملکرد ریالی و عملکرد مقداری هر یک از بخش‌های شهرداری تهران در اختیار حسابرس منتخب شورا قرار داده شوند تا حسابرس با بهره گیری از کارشناسان رسمی نسبت به ارائه گزارش تفریغ بودجه در چارچوب استانداردهای حسابرسی عملکرد مدیریت اقدام کند. همچنین بر اساس مصوبه شورا قرار است تا شهرداری اطلاعات مربوط به مازاد درآمد بر هزینه‌ سالهای 94 و 95 را مشتمل بر جزییات نحوه عملکرد و چگونگی هزینه کرد ذخیره یا سایر اطلاعات مورد نیاز را در اختیار حسابرس منتخب شورا قرار دهد که متاسفانه هیچ یک از این اقدامات توسط شهرداری انجام نشده است.

الویری تاکید کرد:‌ در حال حاضر با محدودیت زمان مواجه هستیم و دراین شرایط باید حسابرس بگیریم. بر همین اساس از شهرداری تهران درخواست می‌کنم که مصوبه‌ شورای شهر تهران را در خصوص تفریغ بودجه به طور کامل رعایت کند.


کد مطلب: 42405

آدرس مطلب: http://www.baladiye.com/fa/doc/news/42405/درخواست-الویری-شهرداری-رعایت-مصوبات-شورا-درباره-ارائه-تفریغ-بودجه-95

بلديه
  http://www.baladiye.com