تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۱
۰
 
ارزیابی عملکرد 6 ماهه نخست معاونت فنی و عمرانی در سال 97
 
Share/Save/Bookmark
بلدیه | طی نیمه نخست سال جاری، میزان گلایه مندی شهروندان در موضوعاتی همچون روکش آسفالت معابر و همچنین نیاز به لکه گیری ناشی از نشست آسفالت کاهش یافته است.


به گزارش معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، نتیجه ارزیابی عملکرد نیمه نخست سال 1397 معاونت فنی و عمرانی که توسط سامانه نظارت همگانی 1888 انجام شده است، نشان می دهد مصادیق گلایه مندی شهروندان در موضوعاتی از قبیل روکش آسفالت معابر و لکه گیری نشست آسفالت نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

بر این اساس امتیاز معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران براساس شاخص هایی همچون کمیت و کیفیت رسیدگی به پیام های شهروندان و نیز تغییر سهم مصادیق گلایه مندی 81.1 بوده است که در رتبه خوب قرار می گیرد. در میان نهادهای تابعه معاونت فنی و عمرانی، امتیاز عملکرد سازمان مهندسی و عمران شهر تهران 87.1 است که جزو رتبه های خوب به شمار می آید. همچنین شرکت یادمان سازه موفق شده است در هر 3 شاخص کمیت رسیدگی، کیفیت رسیدگی و تغییر سهم مصادیق گلایه مندی امتیاز 100 را کسب کند. تعداد پیام های گلایه آمیز شهروندان در رابطه با روکش آسفالت پل های سواره رو شهر تهران و نیاز به لکه گیری نشست آسفالت پل ها که در زمره مسئولیت های شرکت یادمان سازه قرار دارد، نسبت به سال گذشته کاهشی محسوس داشته است.
کد مطلب: 42746
Share/Save/Bookmark