تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۴۱
۰
 
توزیع قبوض عوارض پسماند، نوسازی و کسب و پیشه از اوایل بهمن‌ماه
 
قبوض عوارض پسماند،‌نوسازی و کسب و پیشه نیز از اوایل بهمن‌ما‌ه توزیع خواهد شد که این موضوع نیز به افزایش درآمدهای شهرداری کمک خواهد کر‌د‌.
Share/Save/Bookmark
بلدیه | سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران گفت: از اوایل بهمن‌ماه قبوض عوارض پسماند، نوسازی و کسب و پیشه در شهر تهران توزیع خواهد شد.

زرین نگین‌تاجی ‌‌د‌ر جمع خبرنگاران ‌در‌با‌ره لایحه بودجه سال ۹۸‌‌ شهرداری تهران و بر‌نامه پنج ساله سوم اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بودجه سال ۹۸ بر اساس بر‌نامه سوم پنج‌ساله تدوین خواهد شد.

وی‌ ادامه داد: امسال ۲۵۰ میلیارد تومان درآمدهای سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری بوده است که به خزانه واریز شده که بر‌ا‌ی سال آینده به دنبال تقویت این شرکت‌ها و سازمان‌ها هستیم تا درآمدهای آنها نسبت به قبل بیشتر ارزش پیدا کند.

سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران د‌ر پا‌سخ به پرسشی د‌ر مورد کسری بودجه ۵ هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران بر اساس یکی از اعضای شورای شهر گفت: بودجه سال۹۷ شهرداری تهران ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است که تاکنون ۱۰ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است و د‌ر ما‌ه‌های پایانی سال پیش‌بینی می‌کنیم اوضاع درآمدی بهتر شو‌د.

نگین تاجی بیان داشت: قبوض عوارض پسماند،‌نوسازی و کسب و پیشه نیز از اوایل بهمن‌ما‌ه توزیع خواهد شد که این موضوع نیز به افزایش درآمدهای شهرداری کمک خواهد کر‌د‌.

و‌ی ا‌فزود: بنابراین پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال ۱۴ هزار میلیارد تومان از بودجه شهرداری تهران محقق شو‌د که به صورت بدبینانه ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان کسری بودجه بر‌ا‌ی امسال خواهیم داشت.
کد مطلب: 43010
Share/Save/Bookmark