تاریخ انتشار : شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۹
۰
 
​بررسی نظام نامه مشارکت تشکل‌های غیر دولتی و مدیریت شهری روی میز شورای شهر
 
انتخاب دو نفر از اعضای شورا به عنوان عضو ناظر هیأت مدیره شرکت آبفا موضوع مصوبه تأمین منابع مالی پروژه های توسعه و بازسازی شبکه های اّبرسانی اضطراری و انتخاب یه نفر کارشناس متخصص به عنوان نماینده شورا در کمیته فنی نور پردازی نیز در این جلسه انجام خواهد شد.
Share/Save/Bookmark
بلدیه |طرح بررسی نظام نامه مشارکت تشکل‌های غیر دولتی و مدیریت شهری درشورای شهر بررسی می‌شود.

بررسی نظام نامه مشارکت  تشکل‌های غیر دولتی و مدیریت شهری روی میز شورای شهر
به گزارش گروه شهری خبرگزاری فارس، یک‌صد و شصت و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران فردا یک شنبه چهاردهم مهر با بررسی یک فوریت طرح نظام نامه مشارکت و تعامل تشکل های غیر دولتی و مدیریت شهری آغاز خواهد شد.

در ادامه جلسه یک فوریت طرح  استفاده از ظرفیت همکاری و مشارکت شهرداری تهران در حمایت از مشاغل خانگی تولیدی افراد در معرض آسیب بررسی می‌شود.

همچنین تعیین تکلیف تعدادی پلاک ثبتی از حیث باغ یا غیر باغ بودن در دستور جلسه آتی شورا قرار دارد.

انتخاب دو نفر از اعضای شورا به عنوان عضو ناظر هیأت مدیره شرکت آبفا موضوع مصوبه تأمین منابع مالی پروژه های توسعه و بازسازی شبکه های اّبرسانی اضطراری و انتخاب یه نفر کارشناس متخصص به عنوان نماینده شورا در کمیته فنی نور پردازی نیز در این جلسه انجام خواهد شد. 
کد مطلب: 45134
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: مدیریت شهری، شورای شهر