تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۴۲
۰
 
باید از رویکرد معادل سازی کل دولت در شهرداری دوری کنیم
 
حجت نظری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به اسناد پشتیبان درباره این طرح عنوان گفت: سال گذشته با همکاری سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران این طرح به صورت آزمایشی اجرا شد و امیدواریم امسال بتوانیم با تصویب آن در صحن به صورت کامل عملیاتی کنیم.
Share/Save/Bookmark
بلدیه | نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: باید از رویکرد معادل سازی کل دولت در شهرداری دوری کنیم.

یک فوریت طرح استفاده از ظرفیت همکاری و مشارکت شهرداری تهران در حمایت از مشاغل خانگی تولیدی افراد در معرض آسیب در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران بررسی و با ۹ ماده و ۹ مخالف تصویب نشد تا به صورت عادی مورد بررسی قرار گیرد.

حجت نظری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به اسناد پشتیبان درباره این طرح عنوان گفت: سال گذشته با همکاری سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران این طرح به صورت آزمایشی اجرا شد و امیدواریم امسال بتوانیم با تصویب آن در صحن به صورت کامل عملیاتی کنیم.

سیدحسن رسولی در مخالفت با یک فوریت این طرح با اشاره به ماده ۲ طرح ارائه شده اظهار کرد:  بر اساس متن ماده ۲ این طرح اگر به دقت مورد تطبیق قرار گیرد و با وظایف شهرداری در ماده ۵۵ تطبیق داده شود متوجه خواهیم شد که تلاش شده است مسئولیت شهرداری در سطح دولت در جامعه گسترش یابد که با توجه به وضعیت مالی کنونی شهرداری این اقدام صحیح نیست. ما موظفیم تا از رویکرد گذشته که معادل سازی کل دولت در شهرداری تهران بود، دور شویم.
کد مطلب: 45172
Share/Save/Bookmark