تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۲۸
۰
 
لزوم حمایت مدیریت شهری پایتخت از مرمت خانه های تاریخی
 
ما در این تهران گردی ها به باغ مستوفی در ونک رفتیم. چنارهای تهران ریشه های عمیقی دارد و در شبکه های قنات ها به هم وصل است.
Share/Save/Bookmark
بلدیه | عضو شورای اسلامی شهر تهران بر لزوم حمایت مدیریت شهری پایتخت از مرمت خانه های تاریخی تاکید کرد.

در ادامه مراسم، احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران گفت: ما در تهران گردی ها سری به باغ های مشجر منطقه کن زدیم. کن زمانی میوه تهران را تامین می کرد. این فضا همچنان مشجر و متراکم مانده البته آسیب های زیادی به آن وارد شده است. در دوره قبل ما در کمیسیون مربوطه در شورای شهر حفظ فضای سبز کن را تصویب کرده بودیم اما نکته ای که باید به آن توجه کنیم این است که ما نباید متولی همه کارها در امور شهر شویم بلکه باید شهر را به مردم بسپاریم. تمام خانه های قدیمی را صاحبان این خانه ها مرمت کرده اند ما باید شرایطی ایجاد کنیم که شهروندان بتوانند باغ های خود را حفظ کنند و شهرداری می تواند امکانات لازم را در اختیار صاحبان آن ها قرار دهد.
وی ادامه داد: ما در این تهران گردی ها به باغ مستوفی در ونک رفتیم. چنارهای تهران ریشه های عمیقی دارد و در شبکه های قنات ها به هم وصل است. وقتی 7 طبقه زیرزمین پارکینگ می دهیم این شبکه ها از بین می رود. این نشان می دهد برای حفظ فضای سبز در نگاه شهرسازی هم باید تغییری ایجاد شود. در باغ مستوفی دیدیم که این باغ در حال خشک شدن است . ما می توانیم به خاندان مستوفی امکانات بدهیم این باغ را حفظ کنند و آنها هم از این مساله استقبال می کنند. امیدوارم این رویکرد در حفظ فضاهای سبز و بناهای تاریخی منجر به مشارکت همه شهروندان شود.
کد مطلب: 45226
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: احمد مسجدجامعی، شورای شهر تهران