تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۱
۰
 
چشم‌انداز و ماموریت‌های برنامه ۵ ساله سوم به تصویب رسید
 
به گفته الویری نتیجه این جلسات به کمیسیون تلفیق شورای شهر ارسال شده است و امروز در شش حوزه؛ ماموریت توسعه مدیریت و حکمروایی شهری، ماموریت شهرسازی و معماری، ماموریت حمل و نقل و ترافیک، ماموریت خدمات شهری و محیط زیست، ماموریت اجتماعی و فرهنگی و ماموریت ایمنی و افزایش تاب آوری به همراه جدول منابع و مصارف بررسی و جمع بندی نهایی با فایل پیوست به صحن علنی ارسال شده است.
Share/Save/Bookmark
بلدیه | اعضای شورای اسلامی شهر تهران در یک ماده واحده و دو تبصره چشم انداز و ماموریت‌های برنامه ۵ ساله سوم شهر تهران را به تصویب رساندند.

در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران لایحه سند برنامه پنج ساله سوم  توسعه شهر تهران با توجه به چشم انداز ماموریت، استراتژی ها و اهداف بررسی و با ۱۵ رای موافق و دو رای مخالف به تصویب رسید.

مرتضی الویری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه مواد برنامه پنج ساله سوم بهمن ماه سال ۹۷ به تصویب رسید اظهار کرد: بر اساس ماده ۹۴ این برنامه شهرداری تهران موظف است تا پایان اردیبهشت ماه امسال چشم انداز، ماموریت و استراتژی و اهداف برنامه پنج ساله را به شورای شهر ارائه دهد اما متاسفانه این اسناد با تاخیر به شورا ارسال شد.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: یک ماه و نیم است این اسناد به شورای شهر ارائه شده و از آن تاریخ تاکنون در کمیسیون های تخصصی موضوع در حال پیگیری است و بعد از آنکه در کمیسیون های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت متناسب با اهداف کمی و شاخص های تعیین شده در جلسه مشترک با کمیسیون برنامه و بودجه موارد مجدد مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته الویری نتیجه این جلسات به کمیسیون تلفیق شورای شهر ارسال شده است و امروز در شش حوزه؛ ماموریت توسعه مدیریت و حکمروایی شهری، ماموریت شهرسازی و معماری، ماموریت حمل و نقل و ترافیک، ماموریت خدمات شهری و محیط زیست، ماموریت اجتماعی و فرهنگی و ماموریت ایمنی و افزایش تاب آوری به همراه جدول منابع و مصارف بررسی و جمع بندی نهایی با فایل پیوست به صحن علنی ارسال شده است.

الویری همچنین تصریح کرد: بر این اساس یک ماده واحده و دو تبصره تهیه شده است که در ماده واحده آن با استناد به ماده ۹۴ مصوبه برنامه پنج ساله شهرداری تهران مکلف است جداول کمی شاخص های کمی احکام برنامه و هدف گذاری برای آنها را در افق پنج ساله در چارچوب منابع مالی و جداول منابع و مصارف به شرح پیوست اجرایی کند و بر اساس ماده ۹۵ برنامه نسبت به پایش و ارزیابی و دستیابی به این اهداف و شاخص های کمی در قالب گزارش های دوره ای به شورای شهر تهران اقدام کند.

وی ادامه داد: همچنین در تبصره ها نیز شهرداری تهران را موظف کرده ایم تا آن دسته از شاخص ها و اهداف کمی کمی که وضع موجود و وضع بعدی آن در سال های برنامه را در این سند ارائه نداده است یا ناقص است را تا پایان سال اول برنامه ارائه کند همچنین شهرداری را موظف کردیم تا اهداف و شاخص های عملیاتی (سطح سوم) را با هماهنگی و پس از تصویب در کمیسیون های تخصصی شورای شهر تهران اجرایی کند.

علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران پیش از ارائه این گزارش به استناد به تبصره یک بند ۶ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی شوراها گفت: به استناد به این تبصره هر کمیسیون در حوزه تخصصی خود نظر دهد اما در برنامه پنج ساله سوم شاهد این بودیم که کمیسیون برنامه و بودجه ورود تخصصی به موضوعات داشته که این موضوع خلاف دستورالعمل است.

امینی نیز در واکنش به این اظهارنظر گفت: کمیسیون برنامه و بودجه در پارلمان های ملی و محلی به عنوان کمیسیون تخصصی می توانند نسبت به خروجی کمیسیون های تخصصی اعمال نظر کنند. البته تمامی نظرات کمیسیون های تخصصی در لوایح حتما اعمال می شود.
کد مطلب: 45431
Share/Save/Bookmark