تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۲
۰
 
۱۷۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای شهرداری تأمین نشده است
 
شهرداری تهران براساس بودجه مصوب موظف بوده است در برش عملکردی دو ماهه خود نسبت به تامین منابع به میزان ۳۱۰۰ میلیارد تومان اقدام و مصارف خود را تنظیم کند.
Share/Save/Bookmark
بلدیه | عضو شورای اسلامی شهر تهران، گفت: شهرداری تهران در شش ماهه اول امسال نتوانسته است ۱۷۰۰ میلیارد تومان از درآمدهایش را محقق کند.


حسن رسولی در صد و هفتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران گزارش خود درخصوص عملکرد مالی شهرداری تهران در مرداد و شهریور سال‌جاری را ارائه کرد.

وی افزود: شهرداری تهران براساس بودجه مصوب موظف بوده است در برش عملکردی دو ماهه خود نسبت به تامین منابع به میزان ۳۱۰۰ میلیارد تومان اقدام و مصارف خود را تنظیم کند.

رسولی ادامه داد: در دو ماهه مرداد و شهریور شهرداری تهران توانسته ۱۹۶۲ میلیارد تومان معادل ۶۲ درصد درآمد را محقق کرده است که ۳۸ درصد عدم تحقق درآمد مواجه است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران، گفت: از کل درآمدها ۱۸۳۷ میلیارد آن معادل ۹۴ درصد نقدی بوده است و ۶ درصد آن غیرنقد بوده است و آن قسمت که بالفعل قابلیت نقد شوندگی داشته باشند نقد محسوب می‌شود.

وی افزود: ۴۴ درصد درآمدهای به دست آمده در این مدت پایدار و ۵۶ درصد آن غیرپایدار بوده است و درآمدهای پایدار آن دسته از درآمدها است که از دو خصیصه برخوردار باشد.

رسولی خاطرنشان کرد: دریافت عوارض نوسازی و توسعه و عمران و عوارض پسماند از این دسته درآمدهای پایدار محسوب می‌شود و در نقطه مقابل ساخت و سازها و عوارض آن از جمله درآمدهای ناپایدار است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران، گفت: شهرداری تهران در بخش مصارف تا ۲۸۸۸ میلیارد تومان اجازه هزینه‌کرد داشته که ۲۱۴۰ میلیارد به عنوان مصرف شده در دفاتر وجود دارد که ۹۴ درصد این رقم نقدی تامین شده است.

وی ادامه داد: شهرداری تهران ۱۷۰۰ میلیارد تومان در 6 ماهه اول امسال کسری درآمد داشته است که ۱۸ درصد عقب افتادگی در تامین درآمد دارد.
کد مطلب: 45493
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: سیدحسن رسولی، شورای شهر تهران