هیلاری کلینتون به علت تخلف رانندگی جریمه شد

27 مهر 1392 ساعت 10:10

هیلاری کلینتون وزیر سابق امور خارجه آمریکا به دلیل تخلف رانندگی به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.


وزیر سابق امور خارجه آمریکا که هفته گذشته برای دریافت جایزه اش از یک موسسه تحقیقاتی به لندن سفر کرده بود، به دلیل عدم رعایت مقررات رانندگی توسط پلیس این شهر جریمه شد. به گفته پلیس لندن، هیلاری کلینتون هفته گذشته و بدون خرید بلیط اقدام به پارک خودرواش در کنار خیابان به مدت 45 دقیقه کرد.   به نقل از روزنامه دیلی میل، وزیر سابق امور خارجه آمریکا پس از دریافت برگه جریمه خود نسبت به پرداخت آن اقدام کرد.


کد مطلب: 9139

آدرس مطلب: http://www.baladiye.com/fa/doc/news/9139/هیلاری-کلینتون-علت-تخلف-رانندگی-جریمه

بلديه
  http://www.baladiye.com