با مصوبه شورای شهر تهران؛

فامیل بازی در شهرداری ممنوع شد

10 مهر 1397 ساعت 14:04

انعقاد هرگونه رابطه استخدامی با بستگان مدیران ارشد شهرداری در زمانی که وی در شهرداری است ممنوع خواهد بود.


بلدیه | حجت نظری عضو جوان شورای شهر تهران پیشنهادی مبنی بر ممنوعیت به کارگیری خویشاوندان اعضای شورای شهر مطرح کرد و ۱۲ عضو شورا به این پیشنهاد رای مثبت دادند.

به گزارش بلدیه، بررسی طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران امروز در جلسه شورا شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.

بهاره آروین عضو شورای شهر تهران  در دفاع از طرح پیشنهادی‌اش که یک فوریت آن چندی پیش به تصویب رسیده بود، گفت: در راستای اجرای قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد و همچنین نهادینه کردن شفافیت در حوزه تعارض منافع عمومی و مبارزه نظام‌مند و دقیق با تخلفات اداری این طرح به شورای شهر ارائه شد که چندی پیش یک فوریت آن با رای اکثریت آرا به تصویب رسید.

وی ادامه داد: این طرح در 9 بخش و 18 ماده ارائه شده و مصادیق تعارض منافع را به دقت مشخص کردیم تا جای کشف و تشخیص را به کمیته‌ای دیگر اهاله ندهیم.

به گفته عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران، تعارض منافع یعنی آنکه تعارض منافع شخصی مشمولان این مصوبه با انجام بی طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه‌ای و اختیارات قانونی آنها در مجموعه شهرداری تهران در تضاد نباشد.

آروین افزود: براساس این طرح معامله با بستگان مدیران ارشد شهرداری و واحدهای تابعه که بیش از یک چهارم سرمایه شرکت را دارند و یا مدیرعامل هستند و یا در هیات مدیره عضویت دارند و یا حتی مشاور هستند ممنوع است بر همین اساس شهرداری تهران مکلف است تمامی قراردادهایی که برخلاف این مصوبه باشد را ملغی کند.

وی تاکید کرد: همچنین انعقاد هرگونه رابطه استخدامی با بستگان مدیران ارشد شهرداری در زمانی که وی در شهرداری است ممنوع خواهد بود.

عضو شورای شهر تهران گفت: براساس این طرح مدیران و کارکنان شهرداری به هیچ وجه مجاز به دریافت هدیه از ارباب رجوع نیستند.

وی با بیان اینکه سفرهای خارجی مدیران شهرداری شفاف سازی و بر روی سایت منتشر می‌شود، گفت: همچنین در صورت وقوع تخلفات نوع تخلف مدیر در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری سازمان بازرسی بررسی می‌شود.

همچنین زهرا نژادبهرام عضو هیئت رئیسه شورای شهر گفت:  باید دایره بستگان مدیران کاملا مشخص شود، در این لایحه قیدی درمورد ممنوعیت استخدام اعضای خانواده همسر آورده نشده است و جای سوال است که آیا این ممنوعیت شامل حال اعضای شورای شهر می‌شود یا خیر؟

حسن رسولی عضو دیگر شورای شهر تهران در واکنش به صحبت های نژادبهرام گفت: دایره تعریف بستگان درجه یک کاملا ًمشخص است و اختیارات اعضای شورا نیز به صورت صریح در قانون شوراها آمده است.

وی ادامه داد: این ممنوعیت در استخدام بستگان، مشمول حال اعضای شورا نمی‌شود.

حجت نظری عضو جوان شورای شهر هم پیشنهاد داد که در این طرح ممنوعیت استخدام بستگان اعضای شورای شهر نیز در شهرداری لحاظ شود.

وی ادامه داد: در هیچ جای قانون شوراها نیامده است که اعضای شورا نمی‌توانند توصیه‌ای داشته باشند و یا اقوامشان در شهرداری استخدام نشوند و برای من سوال است که چه ترس و چه اکراهی در پذیرش این پیشنهاد وجود دارد؟

مجید فراهانی عضو دیگر شورا به عنوان موافق پیشنهاد گفت: سوابق نشان می‌دهدکه بستگان اعضای شورای شهر از دوره‌های قبل تا حالا به عنوان مدیران راهبردی در شهرداری منصوب شدند که البته این رویه از گذشته سابقه داشته است.

وی ادامه داد: حتی حالا بسیاری از منصوبان اعضای شورای قبل بر سر کار هستند و این نشان می‌دهد که نیازمند یک ناظر قوی تر برای ایجاد این ممنوعیت برای اعضای شورای شهر هستیم.

افشین حبیب زاده در واکنش به سخنان حجت نظری عضو جوان شورای شهر تهران گفت: پس حتماً ممنوعیت استخدام هم حزبی‌ها را هم اضافه کنید.

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در واکنش به صحبت های حبیب زاده گفت: شما هم این پیشنهاد را مکتوب ارائه کنید.

وی گفت: برخی از اقوام فامیلی‌هایشان فرق می‌کند و باید حواسمان باشد که مبادا با نام خانوادگی دیگری استخدام شوند.

رئیس شورای شهر تهران به شوخی گفت: مثلا ما هاشمی بهرمانی هستیم اما به هاشمی رفسنجانی مشهور هستیم و ممکن است حالا که استخدام هاشمی رفسنجانی‌ها ممنوع شده بهرمانی‌ها بیایند.

هاشمی گفت: این پیشنهاد به نفع اعضای شورای شهر هم است چراکه اگر فامیل و اقواممان درخواستی داشته باشند می‌توانیم بگوییم که ممنوعیت قانونی داریم.

پیشنهاد حجت نظری درخصوص ممنوعیت استخدام بستگان اعضای شورای شهر نیز با ۱۲ رای به تصویب رسید.


کد مطلب: 41924

آدرس مطلب: http://www.baladiye.com/fa/doc/report/41924/فامیل-بازی-شهرداری-ممنوع

بلديه
  http://www.baladiye.com