پایگاه خبری بلديه فردا 20 آبان 1397 ساعت 16:17 http://www.baladiye.com/fa/doc/news/42466/آخوندی-حناچی-مرحله-نیمه-نهایی-انتخاب-شهردار-تهران -------------------------------------------------- ۲ گزینه نهایی شهرداری تهران انتخاب شدند؛ عنوان : آخوندی و حناچی در مرحله نیمه نهایی انتخاب شهردار تهران -------------------------------------------------- آقایان عباس آخوندی با 16 رأی و حناچی با 11 رأی به عنوان گزینه‌های نهایی شهرداری تهران انتخاب شدند. متن : بلدیه | اعضای شورای شهر تهران دو گزینه نهایی شهرداری تهران را انتخاب کردند. اعضای شورای شهر تهران عصر امروز با 21 رأی آقایان عباس آخوندی را با 16 رأی و حناچی را با 11 رأی به عنوان گزینه های نهایی شهرداری تهران انتخاب کردند. همچنین تقوی نژاد 10 رأی و انصاری 3 رأی اخذ کردند. در جلسه روز سه شنبه از میان این دو نفر یک نفر به عنوان شهردار تهران انتخاب خواهد شد.