پایگاه خبری بلديه فردا 12 مرداد 1394 ساعت 10:30 http://www.baladiye.com/fa/doc/news/24042/مراکز-اسقاط-بازیافت-خودرو-افزایش-می-یابد -------------------------------------------------- عنوان : مراکز اسقاط و بازیافت خودرو افزایش می یابد -------------------------------------------------- کمیسیونی متشکل از دستگاه های مرتبط با اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده، تعداد و ظرفیت مراکز اسقاط و بازیافت کشور را بررسی کردند و با افزایش تعداد آن در سطح کشور موافقت کردند. متن : بلدیه، ایسنا نوشت: اعضای کارگروه بررسی ظرفیت و افزایش مراکز اسقاط و بازیافت کشور پس از مطالعه و بررسی نحوه پراکنش مراکز اسقاط و بازیافت وسایل نقلیه فرسوده در سطح کشور و ایجاد توازن و تعادل این مراکز، افزایش مراکز اسقاط و بازیافت خودرو در کشور را مصوب کردند.وسعت و تعداد خودروهای در حال تردد در هر استان، ایجاد توازن و دسترسی آسان به مراکز اسقاط ، خروج انحصار این مراکز، نحوه پراکنش و در نهایت میزان خودرهای فرسوده در سال های آتی از جمله دلایل افزایش این مراکز است.   این کارگروه در 3 بند لزوم افزایش این مراکز را به شرح زیر مصوب کرد: 1- در راستای رقابتی شدن تاسیس و فعالیت مراکز اسقاط وسایل نقلیه فرسوده و جلوگیری از بازار خرید و فروش، مجوز مراکز اسقاط ( تا زمان اقدامات لازم برای برداشته شدن سقف تعداد مراکز اسقاط) ظرفیت سنجی انجام پذیرفته برای افزایش این مراکز توسط ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، مورد تایید قرار می گیرد. 2- مطابق آمار خودروهایی که در ماه ها و سال های آینده به سن فرسودگی می رسند و از چرخه حمل و نقل خارج می گردند و همچنین با در نظر گرفتن ظرفیت مراکزجهت پذیرش خودروهای فرسوده موجود در هر سال و با توجه به انباشت ساله های گذشته، با افزایش مراکز اسقاط موافقت می گردد. 3- جهت منطقی سازی تعداد مراکز اسقاط و ایجاد ظرفیت جدید ، مراکز اسقاط نیمه فعال و غیر فعال در فرآیند مشخص و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل می آید بر اساس گزارش سایت ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، کارگروه مذکور با حضور نمایندگان وزارتخانه های کشور، نفت، راه و شهرسازی و معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست ، در راستای اجرای ماده 6 تصویب نامه شماره 126653/ت 49208 در مورخ 14 مهرماه سال 92 تشکیل گردیده و این افزایش تعداد را مصوب نموده است.