پایگاه خبری بلديه فردا 2 شهريور 1395 ساعت 11:52 http://www.baladiye.com/fa/doc/news/35573/نرخ-طلا-سکه-نمودار -------------------------------------------------- عنوان : نرخ طلا و سکه |نمودار -------------------------------------------------- متن : نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار انس در بازار جهانی(دلار) ۱,۳۴۲ (%۰) ۰ ۱,۳۴۲ ۱,۳۴۲ مثقال طلا در بازار تهران ۴,۹۱۰,۰۰۰ (%-۰.۰۲) -۱۰۰۰ ۴,۹۱۰,۰۰۰ ۴,۹۱۰,۰۰۰ گرم طلای 18 در بازار تهران ۱,۱۳۲,۴۱۰ (%-۰.۰۲) -۲۳۰ ۱,۱۳۲,۴۱۰ ۱,۱۳۲,۴۱۰ طرح قدیم ۱۱,۱۳۷,۰۰۰ (%۰.۰۶) +۷۰۰۰ ۱۱,۱۳۷,۰۰۰ ۱۱,۱۳۷,۰۰۰ طرح جديد ۱۱,۱۳۰,۰۰۰ (%-۰.۲) -۲۲۰۰۰ ۱۱,۱۳۰,۰۰۰ ۱۱,۱۳۰,۰۰۰ نیم سکه ۵,۶۱۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۵,۶۱۰,۰۰۰ ۵,۶۱۰,۰۰۰ ربع سکه ۲,۹۱۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲,۹۱۰,۰۰۰ ۲,۹۱۰,۰۰۰ سکه گرمی ۱,۸۲۰,۰۰۰ (%-۰.۵۵) -۱۰۰۰۰ ۱,۸۲۰,۰۰۰ ۱,۸۲۰,۰۰۰