پایگاه خبری بلديه فردا 3 خرداد 1395 ساعت 11:16 http://www.baladiye.com/fa/doc/news/33371/توسعه-خطوط-اتوبوس-های-تندرو-غرب-تهران -------------------------------------------------- عنوان : توسعه خطوط اتوبوس های تندرو در غرب تهران -------------------------------------------------- مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران از توسعه خطوط اتوبوس های تندرو عد از انجام کارهای مطالعاتی خبر داد. متن : بلدیه| پیمان سنندجیبا بیان این مطلب افزود: توسعه خطوط ناوگان اتوبوسرانی برنامه جدی و مورد تاکید مدیریت شهری در حوزه اتوبوسرانی است. به گونه ای که اواخر سال گذشته در قلب تهران 3 خط فرامنطقه ای راه اندازی شد. وی با بیان اینکه بررسی های ما نشان می دهد غرب تهران نیازبه توسعه خطوط اتوبوسرانی دارد ، ادامه داد: قرار است خط 10BRTکه از دانشگاه علوم تحقیقات تا میدان آزادی خدمات رسانی می کند، امتداد یافته و به پایانه نعمت آباد برسد. به گفته سنندجی؛ با راه اندازی پایانه نعمت آباد اتفاق خوبی که در پهنه جنوب غربی تهران روی می دهد؛ این است که اتوبوس هایی که برای شهرهای اطراف هستند و باعث شلوغی و ترافیک در میدان آزادی می شدند؛ علاوه بر اینکه به سیستم اتوبوسرانی شهر تهران پیوسته می شوند، ساماندهی نیز خواهند شد. وی با بیان اینکه قرار است تا خط 5BRTنیز به منطقه 22 برسد، بیان کرد: در حوزه توسعه اتوبوس های برقی نیز با توجه به اینکه در حال حاضر یک خط اتوبوس برقی اواخر سال گذشته راه اندازی شد، در نظر داریم تا یک خط دیگر اتوبوس های برقی نیز در محدوده میدان راه آهن راه اندازی شود. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران با تاکید بر اینکه توسعه خطوطBRTاز مهمترین برنامه های شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در سال جاری است، یادآور شد: در حال مطالعه برای ادامه دار کردن برخی از خطوطBRT هستیم. به عنوان یکی از مطالعاتی که اکنون در حال انجام است، امتداد خط یکBRT از میدان آزادی تا پایانه ورد آورد است. در تمام دنیا مبادی شهرهای بزرگ پایانه هایی دارد که خودروها از تمام شهرهای اطراف به این پایانه ها می روند و مردم برای ورود به داخل شهر از سیستم حمل و نقل عمومی استفاده می کنند. وی با بیان اینکه اکنون خطوطBRTشهر تهران به صورت شبکه هستند که این شبکه از غرب به شرق و شمال به جنوب خدمات ارائه می دهند، تاکید کرد: آمارها نشان می دهد از 4.5 میلیون نفر مسافری که در شهر تهران توسط ناوگان اتوبوسرانی جابه جا می شوند؛ 2میلیون نفر توسط شبکهBRTو 2.5 نفر نیز توسط اتوبوس های فیدر جابه جا می شوند. به گفته پیمان سنندجی؛ خوشبختانه بازدیدهایی که متخصصان بین المللی از شبکهBRT تهران داشتند از کارآمدی این سیستم تشکر کردند. البته اعتقاد داریم که شبکه اتوبوس های تندرو نیاز به ارتقا و اتوبوس های جدید دارد و برای تحقق این مساله نیز برنامه ریزی کرده ایم. وی با تاکید بر اینکه محاسبات شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران نشان می دهد باید تعداد اتوبوس های شهر تهران به رقم 11 هزار دستگاه اتوبوس برسد، گفت: در حال حاضر سرفاصله اتوبوس ها در شهر تهران تا 12 دقیقه است اما براساس استانداردهای دنیا 4 دقیقه باید باشد. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران همچنین با اشاره به بازنگری در فعالیت شرکت های خصوصی در سال جاری تاکید کرد: یکی از اتفاقات خوب پایان قرارداد 10ساله شرکت ها براساس مدل خصوصی سازی قدیمی با شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران است. به گفته وی؛ این قراردادها سال 85 منعقد شد و امسال این قرارداد به پایان می رسد. این اتفاق خوبی است که بتوان شرکت های خصوصی این حوزه را پالایش و قرارداد شرکت ها را براساس مدل جدید خصوصی سازی منعقد کرد. با توجه به اینکه اتوبوسرانی خرید خدمات را در مدل جدید مد نظر قرار داده امیدواریم که شرکت ها برای خرید اتوبوس های جدید مشارکت کنند.