پایگاه خبری بلديه فردا 30 تير 1397 ساعت 12:49 http://www.baladiye.com/fa/doc/news/40607/باغ-های-تهران-فریز-شده-اند -------------------------------------------------- عنوان : باغ‌های تهران فریز شده‌اند -------------------------------------------------- در حال حاضر برای هیچ باغی نباید پروانه ساخت صادر شود حتی اگر پیش از لغو مصوبه برج باغ‌ها پرونده‌ای را تشکیل داده بودند. متن : بلدیه | سخنگوی شورای شهر تهران گفت: در حال حاضر برای هیچ باغی نباید پروانه ساخت صادر شود حتی اگر پیش از لغو مصوبه برج باغ ها پرونده ای را تشکیل داده اند. علی اعطاء در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی فارس، درباره جایگزینی طرح برج باغ ها اظهار داشت: در حال حاضر جلسات هفتگی با حضور معاون شهرسازی شهرداری تهران، دبیرخانه شورای معماری و شهرسازی ایران، مدیران کل معماری و شهرسازی و کارشناسان شورای شهر در خصوص طرح جایگزین برج باغ ها برگزار می شود. وی ادامه داد: مطالعات لازم در خصوص جایگزین کردن طرح برج باغ ها در حال انجام است و موضوع نیز کاملاً شفاف است و راه حل آن نیز مشخص شده و باید در جلسات به جمع بندی نهایی برسیم تا شهرداری تهران لایحه خود را در این خصوص به شورای شهر ارائه دهد. سخنگوی شورای شهر تهران تأکید کرد: در حال حاضر برای هیچ باغی نباید پروانه ساخت صادر شود حتی اگر پیش از لغو مصوبه برج باغ ها پرونده ای را تشکیل داده بودند. اعطاء بیان داشت: به عنوان مثال قبل از لغو مصوبه سابق برج باغ ها بعضی از پرونده ها برای باغات تشکیل شده بود که نباید به آنها پروانه ساخت داده شود و اگر صادر شود تخلف است. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر باغ های تهران فریز شده اند، گفت: اگر در باغی ساخت و ساز هم اکنون صورت می گیرد و پروانه آن قبلاً صادر شده است ایرادی ندارد ولی باید در همان چارچوب مصوبه برج باغ ها باشد.