پایگاه خبری بلديه فردا 16 تير 1397 ساعت 12:42 http://www.baladiye.com/fa/doc/news/40347/صرفه-جویی-8-میلیاردتومانی-صندوق-ذخیره-کارکنان-تسویه-سپرده-های-زرین -------------------------------------------------- عنوان : صرفه جویی 8 میلیاردتومانی صندوق ذخیره کارکنان با تسویه «سپرده های زرین» -------------------------------------------------- تا پایان سال 1397 بالغ بر 27 میلیاردتومان از سپرده های زرین اعضاء سررسید و پیش بینی می شود در صورت تسویه کامل این تعهدات صرفه جویی 8 میلیاردتومانی در هزینه های موسسه صورت پذیرد. متن : بلدیه | تسویه سپرده های زرین صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران با تصمیم هیات مدیره موسسه در دستور کار قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی صندوق ذخیره کارکنان شهرداری، سپرده های زرین اعضاء نزد صندوق ذخیره کارکنان از ابتدای سال 97 بالغ بر 35 میلیاردتومان بوده است که بخشی از آن نیز در ماه های اخیر تسویه شده است. این سپرده که جذب آن بر اساس سیاست های اقتصادی وقت و از اوایل سال 1390 آغاز و تا سال 1395 ادامه داشته است، همانند سپرده های میان مدت و بلندمدت بانکی با نرخ سود تضمینی علی الحساب طراحی شده و در سنوات مختلف بر مبنای نرخ های معمول سیستم بانکی کشور در آن زمان یعنی 20 تا 28 درصد جذب و به آنها سود تخصیص داده شده است. این در حالی است که با توجه به شرایط کلان اقتصادی که منجر به تعدیل نرخ سود در نظام بانکی کشور نیز شده است و عدم توجیه نگهداری منابع اقتصادی گران قیمت، هیات مدیره تصمیم به تسویه این وجوه در سررسید سپرده ها گرفته است. براساس این گزارش تا پایان سال 1397 بالغ بر 27 میلیاردتومان از سپرده های زرین اعضاء سررسید و پیش بینی می شود در صورت تسویه کامل این تعهدات صرفه جویی 8 میلیاردتومانی در هزینه های موسسه صورت پذیرد. تسویه سپرده های زرین تا آخرین تعهد موسسه در قبال اعضاء ادامه خواهد یافت و موسسه متعهد به پرداخت به هنگام تمامی تعهدات است.