پایگاه خبری بلديه فردا 4 آبان 1395 ساعت 17:27 http://www.baladiye.com/fa/doc/news/37260/فعال-شدن-پهنه-تجارت-جهاني-جنوب-پايتخت-توسعه-رشد-مناطق-بدنبال -------------------------------------------------- شهردار منطقه 16 تاکید کرد : عنوان : فعال شدن پهنه تجارت جهاني در جنوب پايتخت توسعه و رشد اين مناطق را بدنبال دارد -------------------------------------------------- شهردار منطقه شانزده گفت: فعال شدن پهنه تجارت جهاني در راستاي توسعه اقتصادي و رشد و آباداني پايتخت به ويژه در مناطق جنوبي بسيار مهم و موثر است و بايد همه در جهت دستيابي به اين مهم تلاش کنند. متن : بلدیه| جواد ميرزاقلي گفت: محدوده خيابان هاي فدائيان اسلام ،شوش و بزرگراه بعثتدر پهنه تجارت جهاني تهران قرار دارد که با توجه به طرح هاي مربوطهدر آينده اي نزديک شاهد اجراي پروژههاي اقتصادي و تجاري قابل اهميتي در اين منطقه و ساير مناطق جنوبي خواهيم بود. وي با اشاره به اينکه منطقه شانزده آمادگی جذبسرمايه گذاران براي مشارکت در پروژه هاي اين پهنه را دارد ، افزود: ايجاد ظرفيت هاي شغلي جديد و سرمايه گذاري از مهمترين اهداف اين طرح است که به عنوان يکي از بزرگ ترين پروژه هاي اقتصادي جنوب پايتخت محسوب مي شود. جواد ميرزاقلي اجراي اين طرح بزرگ اقتصادي را مهم برشمرد و يادآور شد: اين چنين طرح هاي فرامنطقه اي در راستاي کاهش فاصله شمال و جنوب پايتخت انجام مي شود که براي رشد و آباداني بيش از پيش اين مناطق جنوبي پيش بيني شده است.