پایگاه خبری بلديه فردا 6 آذر 1395 ساعت 15:05 http://www.baladiye.com/fa/doc/news/38206/مصوبات-کميسيون-زيربنايي-دولت-براي-کاهش-آلودگي-اجرايي-نشده -------------------------------------------------- عنوان : مصوبات کميسيون زيربنايي دولت براي کاهش آلودگي اجرايي نشده است -------------------------------------------------- معاون برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهرداري تهران در پاسخ به اين پرسش که آيا اقدامات مشترک دولت و مديريت شهري در رسيدگي به وضعيت آلودگي هواي شهر تهران نتيجه داده است، گفت: شهرداري تهران تمام توان خود را براي انجام مصوبات کميسيون زيربنايي دولت انجام داده است. متن : بلدیه| ناصر اماني با اشاره به اينکه مسئوليت بحث کاهش آلودگي هوا به کميسيون زيربنايي دولت سپرده شده است، در اين باره گفت: مسئوليت اين کار به معاون اجرايي رئيس جمهور سپرده شده است، به طوري که کميسيون زيربنايي، جلسات متعددي را تشکيل داده است که از شهرداري تهران نيز در اين جلسات دعوت بعمل آمده و معاونين شهردار در آن حضور دارند. وي افزود: هر وظيفه اي که کميسيون زير بنايي دولت براي کنترل و کاهش آلودگي هواي تهران در چارچوب قانون و وظايف شهرداري به مديريت شهري محول کرده، به انجام رسيده است. معاون برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهرداري تهران خاطر نشان کرد: اين کميسيون تاکنون مصوباتي داشته است اما تنها زماني مي توان از اين جلسات نتيجه گرفت که اين مصوبات به طور کامل اجرا شود. ناصر اماني با بيان اينکه يکي از مصوبات مهم اين کميسيون ممنوعيت توليد و شماره گذاري موتورسيکلت هاي کاربراتوري بوده است، افزود: هر موتورسيکلت به اندازه پنج خودرو پيکان آلودگي توليد مي کند اما کافي است در اين مورد، مردم قضاوت کنند و ببينند روزانه در فروشگاه هاي موتور سيکلت تا چه اندازه اين موتورها فروش مي رود و پلاک مي شود. معاون شهردار تهران افزود: بر اساس مصوبات کميسيون زيربنايي دولت، مقرر شد شهرداري تهران استفاده مردم از موتورهاي برقي را ترويج کند به طوري که اين ايده خود شهرداري تهران بود و دوستان دولت استقبال کردند و معاونت حمل و نقل با وزارت صنعت و معدن جلسه گذاشت و در نهايت سه بار نمايشگاه برگزار شده است. وي خاطرنشان کرد: علاوه بر ترويج فرهنگ فروش و استفاده از موتور سيکلت هيبريدي، با بانک شهر قرار دادي بسته شد که که اگر کسي داوطلب خريد اين موتورها است وام بگيرد و دو ميليون تومان هم يارانه پيش بيني شد. معاون برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهرداري تهران اعلام کرد: اقدامات شهرداري تهران براي تروج خريد موتورسيکلت هيبريدي تنها يک سوي کار است چرا که بايد در ابتدا محدوديت در توليد و فروش موتورسيکلت ارزان کاربراتوري ايجاد شود و جلوي تردد آنها گرفته شود، اما تاکنون هيچ اتفاقي نيفتاده است. وي با اشاره به اينکه هنوز موتورسيکلت ارزان در اختيار مردم قرار مي گيرد، تصريح کرد: به طور حتم در اين شرايط کسي رغبت نمي کند با شرايط سخت موتور هيبريدي بخرد.