پایگاه خبری بلديه فردا 9 مهر 1397 ساعت 12:42 http://www.baladiye.com/fa/doc/news/41898/روز-جهانی-سکونتگاه-موضوع-مدیریت-پسماندهای-جامد-شهری -------------------------------------------------- عنوان : روز جهانی "سکونتگاه" با موضوع "مدیریت پسماندهای جامد شهری" -------------------------------------------------- در سال ۲۰۱۰ میلادی میزان زباله تولیدی روزانه هر فرد ۰.۸ کیلوگرم برآورد شده بود. پیش بینی می شود میزان کل تولید زباله تا سال ۲۰۲۵ میلادی به دلیل افزایش مصرف گرایی و استراتژی های مدیریت دولتیِ بی‌نتیجه به میزان ۵.۹ میلیارد تن در هر سال افزایش یابد. متن : بلدیه | سازمان ملل متحد نخستین دوشنبه ماه اکتبر هر سال را به عنوان "روز جهانی سکونتگاه" برگزیده است تا منعکس کننده وضعیت شهرها و شهرک ها و حق اساسی همه انسان ها برای داشتن سرپناهی مناسب باشد. سازمان ملل متحد موضوع و شعار امسال روز جهانی سکونتگاه را "مدیریت پسماندهای جامد شهری" تعیین کرده است. پسماندهای جامد شهری معضلی جهانی است که همه افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. حجم پسماندهای تولید شده توسط ساکنان زمین روز به روز در افزایش است و اغلب هزینه های زیادی را برای جمع آوری و دفع این ضایعات که می تواند به مشکلات جدی بهداشتی از جمله سایت های دفن زباله غیرقابل کنترل، زباله سوزی و آلودگی هوا و آب منجر شود به مقامات محلی تحمیل می کند. طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی سازمان ملل متحد در زمینه سکونتگاه ها، تغییر نگرش عمومی به منظور به حداقل رساندن زباله ها و جلوگیری از پخش شدن زباله ها، تنظیم و سازماندهی زباله گردهای غیررسمی، افزایش بازیافت و استفاده مجدد از زباله ها، سرمایه گذاری کافی، برنامه ریزی در زمینه پسماندهای جامد از جمله ایجاد سایت های دفن زباله مناسب می تواند به شهرها جهت بهبود وضع موجود مدیریت پسماندهای جامد و پس انداز بودجه کمک کند. در سال ۲۰۱۰ میلادی میزان زباله تولیدی روزانه هر فرد ۰.۸ کیلوگرم برآورد شده بود. پیش بینی می شود میزان کل تولید زباله تا سال ۲۰۲۵ میلادی به دلیل افزایش مصرف گرایی و استراتژی های مدیریت دولتیِ بی نتیجه به میزان ۵.۹ میلیارد تن در هر سال افزایش یابد. بر اساس پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه شهرها و دولت های محلی (UCLG) ، اطمینان از الگوهای تولید و مصرف پایدار در کنار توسعه اقتصادی محلی، اولویتی اصلی برای این اتحادیه بین المللی است.