ايران شهر
 
مدیریت واحد شهری جدی ترین مطالبه شوراها است
يکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶

رئیس شورای عالی استانها؛

مدیریت واحد شهری جدی ترین مطالبه شوراها است

خانواده شوراها دو دهه دیر به صحنه آمدند و همین امر سبب شده در منگنه قرار گیرند.امروزه متولی همین مدیریت یکپارچه و اموری که باید در ید مدیریت شهری باشند باید در خود شورا ها قرار کیرد.

سپنتا همچنان در تعلیق
شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶

همه در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت؛

سپنتا همچنان در تعلیق

مرتضي الويري، رئیس شورای عالی استان‌ها در تازه‌ترين توييت خود از ارسال نامه اين شورا به مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داده و گفته این شورا خواستار رسيدگي به اين موضوع شده است.

رشد حيرت آور توليد زباله در شهرهاي كشور
دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴

روزانه بيش از 40 ميليون تن زباله در كشور توليد مي‌شود

رشد حيرت آور توليد زباله در شهرهاي كشور

ما به سرعت در حال نابودي اقليم و محيط طبيعي خود هستيم. اين تنها وصف مردم تهران نيست. اين خصيصه‌ تمام شهروندان شهرهاي بزرگ امروزي است. شهروندان شهرهاي بزرگ هر روز با سرعت بيشتري به سمت نابودي كره خاكي پيش مي‌روند و در اين مسير به هشدارهاي مختلف توجهي ...